all is pretty. andy warhol.all is pretty. andy warhol.

Tu snáď ani veľa slov netreba
Už niekoľko rokov zbieram kresby, kresbičky, čmáranice našej Míny, napadlo mi, že ich trocha pretriedim a postupne vytvorím minAtelier.srdcová záležitosť

.foto by Brejko

.stačí urobiť zopár pomocných|deliacich čiar a už sa vyfarbuje

.na krídlach motýľa

.čo to asi je?

.domčekové obdobie

.domčekové obdobie pokračuje aj po pol roku, niekedy nám zo škôlky donesie 3-5 domčekov, pravdepodobne panelákov :) k triedeniu sa momentálne neviem dopracovať, takže toto je ukážka posledných kresbičiek.

.kvetinka pre maminku :)


BFF


Komentáre

the BEST