L E P O R E LO - LETO 2017


Naše spomienky na LETO 2017 zaznamenávame do leporela, ktoré si sami
postupne vytvoríme spolu s  "P r e č í t a n ý m   l e t o m"
Všetko si odkladajte, napríklad vstupenky, papierové lodičky, peňaženky, možno sa vám zídu ako nám na prípravu obálky.

Na výrobu leporela sme použili: kartón z krabice, ešte domyslíme ako budeme spájať jednotlivé listy, ale asi budete potrebovať aj širšiu papierovú lepiacu pásku, rôzne mapky, vaše spomienkové fotografie, kresbičky, farebné papiere, washi pásky, všetko čo si chcete zaznamenať, čo má pre vás hodnotu. Texty menším deťom môžu pomôcť písať rodičia.  


Ako aj minulý rok, tak aj tento si dievčatá začali robiť herbár.

Zopár záberov z našich výletov, hrad Devín.

"Táto činnosť" je neskutočná zábava! Dno hradnej studne sa nachádza v hĺbke 55 m, voda sa leje, potom čakáme niekoľko sekúnd (pre deti neskutočne dlha doba) a zrazu príde hlasné plesk, plesk! 


Cestou na vyhliadku Koenigswarte nad Bergom v Rakúsku, nám spoločnosť robili hlavne motýle. 
Divadielko v rámci Kultúrneho leta v Karlovej Vsi.


Viac sme tento týždeň nestihli vytvoriť, boli sme hlavne na cestách a pri vode, aspoň malá ukážka "zrodu" nášho leporela, ale všetko máme zaznamenané, tak čoskoro zasa dočítania a snáď s niektorými aj dovidenia ;)


& takto pekne sme začínali  m i n u l ý  r o k  :)


Komentáre

Zverejnenie komentára

the BEST